MAECYMRU YN TORRI TIR NEWYDD MEWN AIL GINIO RHWYDWAITH

Croesawodd MAECymru Merched a’r Eglwys – Ministry and Equality in the Church in Wales mwy na 30 o wragedd  sy’n amlwg ym mywyd cyhoeddus Gorllewin Cymru ym meysydd cyfartaledd ac amrywiaeth i ginio rhwydweithio i ddathlu’ r hyn a gyflawnwyd gan y Suffragettes gan mlynedd yn ôl.

Gwestai’r cinio yn Llys Esgob, Abergwili ar Hydref 27ain oedd Esgob Tyddewi y Gwir Barchedig Joanna Penberthy. Yn ei chroeso soniodd am werth cydweithio o blaid amcanion cyffredin a chael ein hysbrydoli gan yr hyn a gyflawnodd gwragedd yn y gorffennol.


Soniodd Ms Vicky Thomas am Plant Dewi, prosiect o weithio gyda gwragedd a’u teuluoedd i adrodd stori’r suffragettes mewn barddoniaeth a chrefft – prosiect sy’n cael ei ddatblygu gyda help grant gan Lywodraeth Cymru. Croesawyd y gwesteion hefyd gan yr Hybarch Mary Stallard, Archddiacon Bangor a Chadeirydd MAE, Dywedodd hithau “Yng nghanmlwyddiant y suffragettes mae MAECymru’n cael ei hysbrydoli gan eu brwydr dros gyfartaledd a chan wragedd yng Nghymru sydd wedi parhau i ymdrechu dros gyfartaledd yn eu eu priod feysydd. Rydyn ni’n dathlu’r cynnydd a waned ac yn dymuno calonogi’n gilydd o blaid beth sy’n dal i ddisgwyl sylw. Mae’n haelodaeth a’n cynadleddau’n agoredd i bawb. Ymunwch â ni – mae nerth mewn rhif, a chadwch mewn cysylltiad trwy’n gwefan www.maecymru.org.uk – a chydag aelodau lleol i rannu profiadau a chynnal ein gilydd”.

mc data button am luniau

 

 

MAE Cymru